Autismus

CO JE TO VLASTNĚ AUTISMUS?


Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.
Schopnosti a chování různých autistických jedinců se navzájem velmi liší a různí lékaři často mohou dospět k různým diagnózám. Smyslové vnímání autistů je oproti ostatním lidem odlišné a na určité podněty proto mohou reagovat jinak. V stupni postižení smyslového vnímání jsou velké rozdíly.

Jaké jsou příčiny autismu?
Autismus je poruchou, jejíž příčinu se zatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se již v raném věku (do 36 měsíců), ale diagnostikován bývá zpravidla až později po třetím až čtvrtém roce života. Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobm vyhodnocovat informace (senzorické, jazykové). Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

Čeho si mohou rodiče všimnout už v raném věku dítěte?
Postřehy v oblasti komunikace:
- Nereaguje na své jméno.
- Neříká, co chce.
- Nereaguje na pokyny.
- Vývoj jazyka je opožděný.
- Někdy působí dojmem, že je neslyšící.
- Zdá se, že slyší, ale nikoliv ostatní osoby.
- Neukazuje a nemává na rozloučenou.
- Říkalo několik slov, ale nyní přestalo.

Postřehy v oblasti sociálního chování:
- Chybí sociální úsměv.
- Raději si hraje o samotě.
- Dává přednost sebeobsluze.
- Je velmi samostatné.
- Některé věci dělá velmi brzy.
- Špatně udržuje oční kontakt.
- Působí, jako by žilo ve vlastním světě.
- Nezajímá se o ostatní děti.
- Ostatní lidi dokáže zcela ignorovat.

Postřehy v oblasti chování:
- Má záchvaty vzteku.
- Je hyperaktivní, neschopné spolupracovat, negativistické.
- Neví, jak si hrát s hračkami.
- Určitými věcmi a činnostmi se zabývá stále dokola.
- Chodí po špičkách.
- Je neobvykle fixováno na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět).
- Řadí věci do řad.
- Reaguje přehnaně na určité materiály či zvuky.
- Má zvláštní pohyby.

Absolutní indikace pro další vyšetření:
- Do 12 měsíců nežvatlá.
- Do 12 měsíců negestikuluje (neukazuje, nemává na rozloučenou)
- Do 16 měsíců neužívá slova.
- Do 24 měsíců spontánně neužívá věty.
- Ztráta jakýchkoli jazykových nebo sociálních schopností v jakémkoli věku.

Dá se autismus vyléčit?
K úplnému vyléčení autismu v 98% případů nedochází. Na druhé straně speciální výchova mírní problematické chování (agresivitu, sebezraňování, záchvaty vzteku), byl zaznamenán nárůst IQ, zvýšení adaptability a samostatnosti. Pokud osoby trpící autismem nemají speciální přístup, založený mimo jiné na hluboké znalosti dané problematiky, ocitají se na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami psychofarmak či jsou vylučovány ze škol, do kterých však úrovní svého intelektu patří.

Poruchy autistického spektra
- autismus
- atypický autismus
- Rettův syndrom
- Aspergerův syndrom

V České republice žije okolo 45 000 lidí s poruchou autistického spektra, ročně se narodí okolo 400 dětí s některým typem této poruchy.